PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Bazı durumlarda php ile işlem yaparken o an bulunduğunuz sayfanın linkini, yolunu ya da url ini ne derseniz almak durumunda kalabiliriz. Normalde bunu yapmak için ya önceki gelinen sayfada sonsayfa adında bir session oluşturup diğer sayfada kullanmak ve her defasında bu işlemi tekrarlamak ya da gelinen sayfadan yıklanan linkle değer post ederek yapabiliriz. Bunun daha kolay yöntemi aşağıdaki kodları kullanmak olacaktır. Bu kodları her defasında yazmanıza gerek yok bir fonksiyon dosyası oluşturup bu fonksiyon dosyasını sitenin varsa header.php bölümünde içeri aktarmaız bu fonksiyonu sadece çağırmak (call) kullanmanız için yeterli olacaktır.


<?php

function curPageURL() {
 
 $pageURL = 'http';
 
 if (!empty($_SERVER['HTTPS'])) {$pageURL .= "s";}
 
  $pageURL .= "://";
 
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
 
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 
 } else {
 
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 
 }
  return $pageURL;
}


echo curPageURL();

?>Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile o an içinde bulunduğunun yani current page in yrl bilgisini alabiliriz.