PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php de fonksiyonları kullanırken bazı durumlarda fonksiyona gönderdiğimiz değerler sonucunda fonksiyondan birden fazla sonuç, dönen değer isteyebiliriz bunu yaparken aslında fonksiyonun return ettiği yani geri döndürdüğü değişkenin türünü dizi(array) yapmamız yeterlidir ve sonrada bu sonuçlara nasıl erişiriz buna bakalım. Bu paylaşımı incelemeden önce php fonksiyonlar konusuna bakmanını tavsiye ederim çünkü bu konu php fonksiyon kullanımı ve php dizi kullanımını bildiğinizi varsayarak anlatılmıştır.


<?php

function data($a,$b,$c) {
 
 
 $toplam = $a + $b + $c;
 
 $carpim = $a * $b * $c;
 
 $ortalama = ($a + $b + $c) / 3 ;
 
  $dizi['toplam'] = $toplam;
  $dizi['carpim'] = $carpim;
  $dizi['ortalama'] = $ortalama;
 
  return $dizi;
}

$data = data(5,2,3);

// Dönen sonuçlar.

echo $data['toplam']."
"; echo $data['carpim']."
"; echo $data['ortalama']."
"; ?>

Bu kodda yaptığımız işlem tanımladığımız fonksiyona 3 değer gönderip sonucunda 3 farklı işlem sonucu almayı sağlamaktır.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile fonksiyon yapısı kullanırken bazı durumlarda fonksiyondan birden fazla değer döndürmek isteyebiliriz bunu dizi kullanarak nasıl yaparız bakalım.