PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D
Seçilgen Sözler Sayfası

Seçilgen Sözler 1849" Şeytan en çok biz başka yere bakarken güçlüdür, tıpkı arka planda sessizce çalışan bir program gibi.


" Bug, düşünmenin yarattığı bir hatadır.


Mr. Robot

" Güllü diba giydin amma korkarım azar eder, nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni ..


Nedim

" Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar, kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su ..


" Ger ben ben isem nesin sen ey yâr, Ger sen sen isen neyim men-i zâr


Fuzûlî

" Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var. Aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var.


Fuzûlî