PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D
Toplam 7 yayın
Uniy3D GuiText ile Değeri Ekrana Yazdırma
Unity3D | 29 Ağustos 2013 Perşembe| by Recep HIDIR

Unity 3D ile çalışırken ekrana değer yazdırmak istiyorsak ne olursa olsun Unity3D GuiText companent ını kullanabiliriz. GuiText i sayfaya ekledikten sonra bu kodları kullanarak GuiText in değerini dinamik bir şekilde değiştirbiliriz. Bunu oyun içersinde menü yapımında veya sayfaya sabit değerler yazılar eklemek için de kullanabiliriz.
devamı ...

Unity3D Kamera Değiştirme Kodu
Unity3D | 29 Ağustos 2013 Perşembe| by Recep HIDIR

Unity3D de sayfaya eklediğiniz kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunu tuşlara atamak istersek de şu kodu kullanabiliriz.

var kamera1 : Camera;
var kamera2 : Camera;

function Start () {
 kamera1.enabled = false;
}

function Update () {

 if(Input.GetKeyDown("1")){
  kamera1.enabled = true;
  kamera2.enabled = false;
 }

 if(Input.GetKeyDown("2")){
 kamera1.enabled = false;
 kamera2.enabled = true;
 }
}


Unity 3D Counter Kodu
Unity3D | 29 Ağustos 2013 Perşembe| by Recep HIDIR

Bu kodu kullanarak sayfaya bir sayaç ekleyebilirsiniz. Update fonksiyonunca sürekli tetiklenecektir.

var Counter : int = 0;
 
  function Update () {
   Counter++;
   guiText.text = "Counter is: "+Counter;

  }


Kategori: Unity3D
ic
Toplam yayın: 7
Rastgele
Seçilgen

" Aşksız güzellik bayağıdır; Güzellikse aşk pazarında mezat. "

- Şâir Fuzulî