PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery de tanımlanan fonksiyon örneğin herhangi bir nesneye(elemente), diyelim p elementine tıklandığında o elemente işlem uygulamak istiyorsak jquery $(this) seçicisini kullanırız. $(this) demek etkieleşimde olunan yani o an o fonksiyonun çalışmasını tetikleyen elemetin kendisidir. Ve bu yöntemle örneğin bir log sistemi dahi oluşturabiliriz nasıl yani derseniz mesela sayfadaki tüm elementlere click fonksiyonu atandığını düşünelim mesela:

$(document).ready(function(){

 $('body').click(function(){

   $(this).value();
 });
});

Bu fonksiyon sayfada tıklanan tüm elementeleri algılar. Ve this ile ed tıklanan elementin value değerini alır. Bu yöntemle ne tür bir element olduğundan tutun tüm css özelliklerine kadar alabiliriz. Bu şekilde kullanıcının sayfaya girdiğinde nerelere tıkladığını kolaylıkla algılayıp basit bir log sistemi oluşturabiliriz.

$(document).ready(function(){

  $("p").click(function(){

    $(this).hide();

  });
});

Bu örnekte de tıklanan p elementini gizleyecektir.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery de tanımlanan fonksiyon çalıştığında hangi element o fonksiyonun çalışmasını tetikliyorsa o elementi işaret eder.