PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php ile form verilerini post ederken post etmek istediğimiz form elemanlarına mesela textbox öğesine name (isim) veririz ve post edilen değeri öğenin name ine göre yakalyıp işleme koyarız. Şimdi post edilen bu değerleri yaklamak için normalde textbox <input type="text" name="isim" > olsun post edilen değeri yaklamak için $_POST['isim'] deriz ve bunu değişkene atıp kullanırız. Biz post ile yakaladık form un action değeri GET ise GET ile yaklarız tabi. Şİmdi bu değerleri tek tek post ile gösterdiğim gibi yakalayıp değişkene atmak ve sonra da kullanmak biraz zahmetli olabilir hele de büyük bir projede çalışıyorsanız. Aktardığınız değişken isimleri post ile aldığınız isimlerle aynı değilse hele artık içinden çıkılmayacak bir hal alabilir. Bu karışıklılığa sebebiyet vermemek için php extract() fonksiyonunu kullanabiliriz. Ne yapar peki bu extract() fonksiyonu ? extract() fonksiyonu post edilen tüm değerleri post ile yakaladığımız değer adında değişken yapar. Nasıl yani ? Şimdi input text in name değeri neydi "isim" bunu post ile yaklayıp değişkene atıyoduk ve kullanıyoduk. Şİmdi biz extract($_POST) dersek post yöntemiyle gelen tüm değerlere değişken gibi davranabiliriz. Yani post edilen "isim" değerini artık $isim diye kullanabiliriz. Kodları incelerseniz daha iyi anlaşılacaktır.

<form action="" name="formum" method="POST">

<input type="text" name="kullaniciadi" />
<input type="password" name="parola" />

<input type="submit" name="gonder" />

</form>


<?php

extract($_POST);  // POST ile gelen değerleri değişken olarak kullanmamızı sağlar.

if(isset($gonder)){ // Submit in name değerini değişken olarak kullandık.

  echo "Kullanıcı Adı: ".$kullaniciadi;

  echo "Parola: ".$parola;
}

?>Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php post edilen form değerleri nasıl değişken olarak kullanılır buna bakalım.