PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


PHP de "setloclale" fonksiyonu ile türkçe tarih yazdırabiliriz ancak, sayfanın kodlaması "charset = utf-8" dahi olsa türkçe tarih yazarken türkçe karakterler bozuk çıkıcaktır bunu aşmanın yolu "iconv" kullanmaktır.





<?php

setlocale(LC_TIME,'turkish');

$date = iconv('latin5','utf-8',strftime('%d %B %Y'));

echo $date;

?>



Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: PHP de tarih fonksiyonları kullanırken türkçe karakter sorunları çıkabilmektedir.