PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Normalde anlık veri post etmek istediğimizde ajax kullanırız ancak ajax kullanmadan herhangi bir elementin onkeydown özelliğinde veri nasıl post edilir onu görelim burda aslında olay gerçekleşince (onkeydown) fonksiyonu tetikletcez. Bunu onkeyup, onchange gibi özelliklere de tanımlayabiliriz. Sağladığı şey tam olarak örneğin seçilen element üzerinde mesela textbox onkeyup( tuşa basıldığında )özelliğine veri post eden fonksiyonu tanımlamak. İlk olarak script kodunu yazalım.
ilksayfa.php

function uygula() {
     metin = $('input[name="metin"]').val();
     $.get('test.php', {yazi: metin}, function (gelen_cevap) {
      $('.cevap').html(gelen_cevap);
     });
   }

Script tagını kapadıktan sonra hemen altına bu html kodunu ekleyelim.

<input type="text" name="metin" >
// Dönen cevap burda yazıcak.
Şimdi sırada veriyi gönderip cevap alıcak olduğumuz test.php sayfası var.
test.php

<?php

require_once("fonksiyon.php"); // Veritabanı bağlanıtısı dosyası
baglanti(); // Veritabanı bağlantı fonksiyonu

$yazi = $_GET['yazi']; // Gelen değer.


$sql = mysql_query("SELECT * FROM users where user_name = '$yazi'");

if(mysql_num_rows($sql)!=0){
 
 echo "Kullanıcı bulundu.";
 
 }
 else {
 
 echo "Kullanıcı bulunamadı !";
 }

?>Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquey ile anlık olarak veri nasıl post edilir, nasıl sayfalar arası veri gönderilir ?