PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


PHP nin datetime kodlarını kullanmanız gerktiyse birçok sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela bir countdown timer (gerisayım sayacı) kullanıcak olduğunuzda çoğu timer sistemlerinde tarih saat bilgisini unix datetime formatında ister. Ya da jquery veya farklı bir date-picker kullandıysanız dikkatinizi çekmiştir ki tarih formatı "Y-m-d" şeklindendir. Aslında mysql in date ya da datetime türündeki alanları bu formatta veri kabul eder. Ama bizim php tarih-saat (date-time) formatı "d-m-Y" dir yani tam tersidir. Tarih saat bilgisini gerek veritabanına kayıt yaparken gerekse, format dönüşümü olması gereken yerlerde tarih-saat bilgisini formatlamak gerekmektedir. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. İlk olarak elimizdeki date-time formatını unix formatına dönüştürürüz. Nedir php unix tarih formatı ? aslında 01-01-1970 ten bugune gecen zamanın saniye cinsinden çevrilmiş halidir ve bu hali bizim için anlamsızdır. Unix formata çevirdikten sonra artık elimizdeki tarihi saf hale getirmiş oluruz ve istediğimiz gibi formatlama işlemi yapabiliriz.

<?php
$originalDate = "2013-03-21";
$newDate = date("d-m-Y", strtotime($originalDate));

echo "Orjinal: ".$originalDate; // 2013-03-21
echo "
"; echo "Saf ( unix ): ".strtotime($originalDate); // 1363820400 echo "
"; echo "Biçimlenmiş: ".$newDate; // 21-03-2013 ?>


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php tarih fonksiyonları nasıl kullanılır ve bu tarih bilgileri nasıl formatlanır buna bakalım.