PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Unity3D de random yöntemle sayılar üretmek isteyebiliriz bu durumda bu kodu kulllanabiliriz burda Debug.log yöntemiyle konsola yazar ancak bunu GuiText kullanımında anlattığımız gibi GuiText e de yazdırabiliriz.

function Update () {
  if (Input.GetKeyDown(KeyCode.E){
  var sayi : int = Random.Range(1,1000);
  Debug.Log (sayi);
}
} Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Unity3d rastgele sayı üretme kodu nasıl yazılır ?