PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Unity3D de bazen oluşturduğumuz nesnelerin otomatik olarak silinmesini isteyebiliriz mesela bir silah sistemi yaptığımızı düşünelim ve mermi prefabımız olduğunu varsayalım ve tıklama olayına bağlı olarak silahtan mermilerin Instantiate yöntemiyle sürekli üretildiğini varsayalım.
Bu işlem belli bir süreden sonra oyununuzu yavaşlatıcaktır çünkü oluşan yani kopylanan mermiler ( prefab ) silinmeyecektir. Bu yüzden oyununuzda kasılma meydana gekecektir bunun önüne geçmek için kod tarafında belli süre aralıklarında bu prefabları temizlemeniz gerekir böyle durumlar için bu kodu kullanabilirsiniz.

  
    function Start () {

     Destroy(gameObject.Find("Box"), 3);

    }


Bu kod Box adındaki prefabı 3 saniye aralıklarla 1 tane silecektir.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Unity3d ile sahneye eklediğimiz nesneleri belli zaman aralıklarında nasıl sileriz ona bakalım.