PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Unity 3D ile çalışırken ekrana değer yazdırmak istiyorsak ne olursa olsun Unity3D GuiText companent ını kullanabiliriz. GuiText i sayfaya ekledikten sonra bu kodları kullanarak GuiText in değerini dinamik bir şekilde değiştirbiliriz. Bunu oyun içersinde menü yapımında veya sayfaya sabit değerler yazılar eklemek için de kullanabiliriz.

var yazdirilacak : GUIText; //Degeri yazdiracagimiz GUITexti belirttik.
var deger : int = 215 //Değerimizin kaç olduğunu belirledik

function Start () { //Fonksiyonu başlatalım.

  yazdirilicak.text = "Deger: " + deger; //GUITextin değerini atadık.

}Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Unity3d guitext kullanılarak ekrana nasıl yazı yazdırılır ?