PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Bu kodu kullanarak sayfaya bir sayaç ekleyebilirsiniz. Update fonksiyonunca sürekli tetiklenecektir.

var Counter : int = 0;
 
    function Update () {
     Counter++;
     guiText.text = "Counter is: "+Counter;

    }Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Unity3d ile sayfaya sayaç ekleme kodu, sayaç kodu nasıl yazılır ve nasıl kullanılır ?