PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


PHP açısından ajaxın değerini bilirsiniz alık veri güncellemesi, diğer sayfayla sayfa yenilenmeden etkileşim, comet programlama vs vs.. Ajax kullanımı ile veriyi işlenecek sayfaya post ederken değişkenler gönderebiliriz ancak diyelim ki şöyle bir senaryomuz var ;

Uzunca bir form oluşturduk ve bu form içersindeki field leri yani textfield , select menu , radio , checkbox gibi elementlerimiz var hepsinin valueleri farklı olarak işenicek bu durumda yapmamız gereken tek şey ajax ile formu serialize olarak göndermektir. Bu durumda formda (name) verdiğimiz her elementi ajax ile post ettiğimiz sayfada yine kendi name i ile yakalayabiliriz. Ve value değerini istediğimiz gibi kullanabiliriz sanırım neler kazandırdırğını , hangi durumda kullanmamız gerektiğini anladık. Şimdi gelelim ilk sayfamızın yapısına , öncelikle sayfaya jquery yüklemeliyiz. bundan emin olduktan sonra ilk olarak ajax yani javascript kodumuz şöyle olucak. Tabi bu kodları script tagları arasına yazıyoruz aynı zamanda harici olarak da çağırabiliriz.

ilksayfa.php
function gonder() {
  jQuery.ajax({
  type: 'POST',//Bu kısım POST ve GET değerlerinden birini alabilir
  url: 'verial.php',//Verinin gönderileceği sayfa

  data: $('#veri-formu').serialize(),
  error:function(){ $('#yazdir').html("Bir hata algılandı."); }, //Hata veri
  success: function(veri) { $('#yazdir').html(veri);} //Başarılı 
  });
}


Javascript kodlarımızı yazdıktan sonra hemen altına post edicek olduğumuz formu ve elemeanlarını oluşturabiliriz.Ben tek element oluşturdum sadece bir tane input text var ancak siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz yanlız name alanına verdiğiniz değerler aynı olmamalı çakışma olmaması için. Bir de "yazdir" adında div oluşturduk ki dönen değeri buraya yazdırıp kontrol edicez.

ilksayfa.php
<form id="veri-formu" method="post" >

Adınız : <input type="text" name="ad"  onkeydown="gonder()" />

</form>


Şimdi sıra geldi verilerin işlenip geri dönücek olduğu php dosyasını oluşturmaya :
verial.php
<?php

$veri = $_POST['ad']; // input un adı !
echo "Ad: ".$veri;

?>

Bu sayfayı da oluşturduktan sonra ajax post işlemi input text in "onkeydown" özelliğine bağlı olarak yani inputa yazmaya başladığınızda gonder fonksiyonunu çağırıp çalışıcaktır.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile form verilerini serialize ederek post etmek ve post edilen sayfada işleme tabi tutmak.