PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Serinin ilk dersinde trigger(tetikleyici) mantığından ve kullanım türlerinden bahsettik şimdi ise veritabanımızda tablo oluşturup örnek bir trigger ekleyelim.
Öncelikle tablomuz çalışanları tutan bir tablo olsun ve tablomuzda tüm kayıtlarda son güncelleme alanımız olsun.
Çalışanlar tablosu :

CREATE TABLE calisanlar (
calisan_id int(11) NOT NULL,
adi varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci DEFAULT NULL,
soyadi varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci DEFAULT NULL,
son_guncelleme datetime DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`calisan_id`)

) 

Çalışanlar tablomuzu oluşturduk şimdi ise çalışanlar tablomuza kayıt eklemeden önce çalışacak olan trigger ımızı oluşturalım:

CREATE TRIGGER calisan_son_guncelleme
BEFORE INSERT ON calisanlar
FOR EACH ROW SET NEW.son_guncelleme = NOW();

'calisan_son_guncelleme' adını verdiğimiz trigger çalışanlar tablosuna kayıt eklendiği sırada , eklenmeden hemen önce tablodaki son güncelleme alanının değerini o anki zaman yapar.
Unutulmaması gereken bi konu da veritabanında birden fazla aynı isimde trigger ekleyemememizdir ! Hata verir bu yuzden veritabanındaki mevcut triggerları kontrol etmeliyiz.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php mysql veritabanı işlemlerinde trigger ( tetikleyici ) nasıl kullanılır, ne işe yarar ?