PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


ezSQL kullanarak veritabanında işlem gerçekleştiryosak mesela veri çekerken , veritabanı karakter kodlaması |utf8_general_ci| ise yahut turkish_ci verileri çekerken SQL karakter kodlaması kodlarını da mevcut veritabanı bağlantısı altına eklememiz gerekir.
 $db = new ezSQL_mysql($kullanici,$parola,$veritabani,$sunucu);

    $db->query("SET NAMES UTF8");
    $db->query("SET CHARACTER SET utf8");
    $db->query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_general_ci' ");  

Diğer ezsql türkçe karakter sorunu makalesi.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ezsql veritabanı fonksiyonu kullanırken türkçe karakter sorunu giderme yöntemi.