PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Normalde bunun iki yöntemi vardır ; biri oturumlar (session) bu yöntemle yapıldığında tarayıcı kapatıldığında oturum bilgileri silinir yani beni hatırla mantığı adına çok geçerli sayılmaz !
İkinci yöntem ise çreez (cookie) yöntemidir ki bu yöntemde oturum başlatıldığında kullanıcı tarafında (istemci) kullanıcı bilgilerini tutan bir cookie dosyası oluşturulur.
setcookie("user","1",time() + 7200);
echo $_COOKIE["user"];
Burda yaptığımız şey user adında bir cookie oluşturmaktır ve değeri de 1 dir.Zamanaşımını belirtmekk içinse time() fonksiyonunu kullandık ve 7200 sn yani geçerlilik süresini 2 saat olarak belirledik.Bu kodun çıktısında user çerezinin değerini 1 olarak yazar.

Cookie silmek için ise şu yöntemi kullanabiliriz.
setcookie ("user", "", time() - 7200);


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile çerezler nasıl kullanılır ? Çerezleri kullanarak beni hatırla nasıl yapılır ve mantığı nedir ?