PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Bu kod jquery kullanabilmek adına jquery kütüphanesini sayfaya başarıyla dahil edbildik mi bunun kontrolünü yapar ve böylece jquery kod yazmaya geçişin ilk aşamasından emin olabiliriz.

$(function(){
 
if (jQuery){
 alert("jQuery yüklenmiş");
 }
 else{
 alert("jQuery yüklenmemiş"); 
 }
   
})Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery kütüphanesinin sayfaya yüklenip yüklenmediğini nasıl kontrol ederiz ?