PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Simdiki paylaşımda seçilen operatöre göre random bir yöntemle numara üreten gerek olduğu bi anda yazdığım kodu paylaşıyorum. Özellikle rastgele telefon numarası lazım olduğunda , veritabanında tel_no gibi bir alanınız varsa ve numara yazmak sıkıcı gelıyosa işinize yarar diye düşünüyorum.

<meta charset='utf-8'>
 
<form action method='GET'>
 

 
 
<input name='kaydet' type='submit' value='Numara Üret'/>
</form>
 
 
 
 
<?php
if(isset($_GET["kaydet"]))
{
  
  
  $gelen = $_GET["tur"];
  
  
 
function uret($gelen){
 
 
  for($k=0; $k<10;$k++)
  {
   
   $sayi1 =rand(0,9);
    
   if($gelen == "turkcell"){ $num = "053";}
   else if($gelen == "vodafone"){ $num = "054";}
   else if($gelen == "avea"){ $num = "055";}
       
   $num= $num.$sayi1;
    
    
    
   for ($i=0; $i<7;$i++)
   {
    $sayi2 =rand(0,9);
    $num=$num.$sayi2;
   }
   
   echo ($num);
   echo "
"; } }//function uret($gelen); }//isset ?>


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile rastgele numara üretmek.Php random ( rastgele ) numara üretme kodu ile her operatörden numara üretebilirsiniz.