PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


PHP tırnaklı kullanım, heredoc kod yazımıPHP dilinde kod yazarken bazı durumlarda değişken içerisinde değişken, değişken içinde türlü tırnaklar kullanmanız gereken durumlarla karşılaşırsınız. Bu gibi durumlarda değişkenin içini doldurmak için açtığınız tırnaklardan kaçmanız gerekir, hele de birden çok yerde kullanacaksanız içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Bir değişken içerisinden uzun uzun metin yazacaksanız ve içinde değişkenler yer alacaksa, sürekli tırnak açıp kapatmak sıkıcı olabilir. Bunun yerine PHP Heredoc kullanabilirsiniz. Tek bir alan içerisinde tırnak açıp kapamadan tüm herşeyi yazabilirisniz.


  // Heredoc Yapısı Kullanımı

  $Degisken = "gencprogramci.net";

  $myString =<<<EOD
  This is some free form text. It can "" span mutliple ''
  lines and can contain otherwise troublesome $Degisken characters like
  \ and " and ' without causing any problems.
  EOD;

  echo $myString;

Heredoc yapıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken; <<<EOD yazan kısmın sağının ve solunun boşluksuz olması ve metnin o satırda başlamaması gerektiğidir.

<<<EOD yazan kısım anahtar, yani belirleyici isimdir. Bu kısma istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bitiş kısmı da yine başlangıçtaki gibi sağ ve solu boşluksuz, metin ile aynı satırda olmamalıdır.

Mutlu, Onurlu Kalın.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile kod yazarken değişken içinde tırnak işaretleri veya özel karakterler kullanmak sıkıntı oluşturmaktadır. Heredoc yapısı buna müsaade etmektedir.