PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php random kullanımı ve Örnekler PHP random metodunu kullanarak neler yapabilirsiniz onlardan bahsedelim. Normalde php random ile en çok rastgele sayı veya rastgele karakter dizisi oluşturmuşuzdur. Bu makalede php dilinde random işlemlerden örnekler verilirken sadece random metodu kullanılmadı. Genel mantık random(rastgele) işlemler söz konusu olduğunda neler yapılabilir ? Örnek: Daha önce websitenizin dosyalarına kaba tabirle virüs bulaştıysa, yani birileri dışarıdan dosya sisteminize sızabiliyosa şöyle bir yolla sizi atlatabilir. Dosya sisteminize bir dosya gönderip orada çalışmasını sağladığını düşünelim, sizin adınıza, sizin sisteminizden ve diyelim ki bunu farkettiniz. Sisteminizde bir yabancı dosya var veya dizin de diyebiliriz. Siz bunu silme yoluyla temizlediğinizi varsayalım. Ya kişi bu işi random bir dizin dosya seçip, gene random dosya dizin oluşturma yöntemiyle oluşturuyorsa bidaki sefere bu dosyayı nasıl farkedersiniz ? Çünkü siz doğal olarak aynı yerde ararsınız ama bu yöntem bir hacker için çok komik olurdu değil mi ?

Bu sadece bir örnekti diyebilirim. Bunu anlatmamın sebebi random işleminin keyfiyetten kullanıldığını düşünenlerin aklında soru işareti oluşturmaktı denebilir. Küçük bir örnekten sonra artık örneklere geçebiliriz.

PHP Rastgele Sayı Oluşturmak


 function get_random_number($min = 0, $max = 100) {
 return rand($min,$max);
 }
 
 echo get_random_number();

Bu yöntemi kullanarak kendinize basit bir random sayı olşturucu yapabilirsiniz. Biraz üzerine düşünürseniz daha yaratıcı şeyler çıkmaması için bir sebep yoktur.

PHP Diziden Rastgele Kelime ya da Eleman Seçmek


 function get_random_string_from_list($list_of_words) {
 
 return $list_of_words[rand(0, sizeof($list_of_words)-1)];
 }
 
 $words = Array();
 $words = ["Deneme","Hoşaf","Elma Sıpçığı"];

 echo get_random_string_from_list($words);

Bu yöntemi kullanarak, mesela öneri oluşturucu yapabilirsiniz.

PHP Rastgele Karakter Dizisi Oluşturmak

 
 function get_random_string($length=6,$characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPRQSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_") {
 
 $return="";
  $num_characters = strlen($characters) - 1;
  while (strlen($return) < $length) {
  $return.= $characters[mt_rand(0, $num_characters)];
  }
  return $return;
 }
 
 echo get_random_string();

Bu yöntemi kullanarak, mesela rastgele geçici şifre oluşturucu yapabilirsiniz.

PHP Rastgele Float Sayı Üretmek ve Kısa Formata Çevirmek


 function random_float ($min, $max) {
 
 return ($min + lcg_value() * (abs($max-$min)));
 }
 
 $min = 15.2;
 $max = 16.6;
 $deger = random_float($min,$max);
 $format = number_format($deger, 2, '.', '');
 
 echo $deger."
"; echo $format;

Bu yöntemi kullanarak, float aralığında rastgele sayılar oluşturabilir, kısa formata dönüştürebilirsiniz.


 function random_color_part() {
  return str_pad( dechex( mt_rand( 0, 255 ) ), 2, '0', STR_PAD_LEFT);
 }

 function random_color() {
 return "#".random_color_part() . random_color_part() . random_color_part();
 }

 echo random_color();

Bu yöntemi kullanarak, web siteniz için rastgele değişen arkaplan renkleri oluşturabilirsiniz.

PHP Uniqid Kullanarak Rastgele İsimde Dizin Oluşturmak


 $dirname = uniqid();
 mkdir($dirname);

PHP Random Rastgele Dosya Seçmek


 function random_pic($dir = 'uploads')
 {
 $files = glob($dir . '/*.*');
 $file = array_rand($files);
 return $files[$file];
 }
 
 echo random_pic();

Bu yöntemi kullanarak belirli bir dizin altındaki resim dosyalarından sayfalarınıza rastgele arkaplan resmi yapabilirsiniz. Siteniz her görüntülendiğinde rastgele arkaplan resmi ile açılır.

Mutlu, Onurlu kalın.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile rastgele sayı, harf, kelime hatta rastgele renk ve dizin döndürebilirsiniz. Rastgele dizin oluşturabilir, dizin içerisindeki dosyalardan rastgele seçim yapabilirsiniz.