PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


HTML5 Async KullanımıBu yazıda HTML5 async özelliğinden bahsetmek istiyorum. Genellikle seo analizi yaptığınızda hata olarak; sayfada oluşurmayı engelleyen javascript dosyaları var türünde hatalar alırsınız. Bu hatanın sebebi çoğunlukla; sayfanızda çağırmış olduğunuz harici javascript dosyalarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır ve genellikle javascript dosyalarını sayfanın <head></head> bülümünde çağırırız ki ilk, çabucak onlar yüklensin diye. Aslında bu işlem düşünüldüğünün aksine sayfanın yüklenmesini olumsuz yönde etiler.

Seo analizi yaptığınızda bu durumu hata göstermesinin sebebi ise, harici yükelnen dosyaların sayfa açılış hızını düşürmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer sayfanız geç yükleniyorsa o sayfanın hemen çıkma oranı yüksektir. Yani insanlar sayfanın yüklenmesini beklemekten sıkılıp hemen çıkarlar. Bu tabir google dilinde(bounce rate - hemen çıkma oranı) olarak geçer. Hemen çıkma oranı da dolayısıyle tabiki istenmeyen bir durumdur. Bunlardan bahsettikten sonra gelelim HTML5 Async nasıl kullanılır ve sayfadaki harici dosyaların yüklenmesini nasıl, ne yönde değiştirir ?

   
    // Normalde kullanılan

    // HTML 5 Async

Yukarıdaki heri iki satırdaki kod da slow.js dosyasını yükler. Normal kullanılan kod, kodu nereye yazdıysanız orda yüklemeye çalışır(SENKRON). Bu da sayfanın yüklenme hızının düşmesine sebep olur.

İkinci satırdaki kod ile çağırırsanız, harici javascrip dosyalarını asenkron olarak yükler. Yani Önce sayfanın, (DOM) nesnelerinin yüklenmesini bekler. Böylelikle sayfa yüklendikten sonra büyük boyuttaki javascript dosyaları yüklenir ve sayfada yüklenme konusunda bir yavaşlama hissetmezsiniz. Eğer sayı olarak da çok fazla javascript dosyanız varsa bu durumda alternatif olarak harici script dosyalarını minimize etmeyi ya da birleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Mutlu, Onurlu kalın.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Bir HTML 5 etiketi olan async web sayfanızın yüklenmesini geciktiren büyük boyuttaki javascript dosyalarının yüklenme zamanını değiştirir, Oluşturmayı engelleyen javascript dosyalarına çözüm getirir.