PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Windows üzerinde çalışıyorken Komut Penceresini Burada Aç işlemi çoğu zaman lazım olmuştur. Bunun kolay yolu klasöre sağ tıkladığınızda bu menünün aktif olmasından geçer. Bunun iki yolu vardır:

  • 1. Yol: Regeditten küçük bir ayar değişikliğiyle bunu yapabilirsiniz. Ekteki dosyayı indirin.
  • 2. Yol ise istediğiniz klasöre shift + sağ tuş ile tıklayarak bu menünün etkin olmasını sağlayabilirsiniz.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Windows 7 üzerinde bulunduğunuz herhangi bir klasör için komut ekranını açabilirsiniz.