PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php dilinde for döngüsünün normal kullanım şeklinin dışında farklı bir kullanım örneği var bunun nasıl kullanıldığına bakalım. Kullanımı aslına php while döngüsü kulanımının aynısı sadece syntax yapısı farklı ve aynı zamanda kullanımda araya koşul girmezseniz hata olarak algılanmıyor ancak sonsuz döngüye giriyor.


<?php

$deger = 1;

for(;$deger<20;){
 
 echo $deger."
"; $deger ++; } //for(;;) Sonsuz döngü ! ?>

Normal for döngüsü kullanımında olduğu gibi değişkeni içeride tanımlamyoruz, daha önce tanımladığımız bir değişken yeterli oluyor yani while döngüsüne yazılan koşul gibi kullanabiliyoruz. Yine koşul boş bırakılırsa sonsuz döngüye giriyor.Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php dilinde for kullanımının farklı bir kullanım örneğini uygulayalım.