PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery ilk çıktığında mevcut seçici yapısı olarak başka bir kütüphane kullanmaktaydı bunun adı da ( Jquery sizzle ) dır. Yani html dom elemetlerini seçmek için kullandığı seçici yapısı daha önceden, mesela jquery 1.2 sürümünde ayrıyeten yüklemek gerekmekteydi ( bkz. ). Jquery sizzle da aslında bir kütüphanedir.

Jquery Sizzle

Normalde javascript in seçici şekli şöyledir;


var h1_array = document.getElementsByTag('h1');

var myTextField = document.getElementById('myText');

Jquery sizzle ile css secici yapısına benzer bir dom selector yapısı kurulmuştur.


var h1_array = Sizzle('h1'); // Bu üçü aynı şeydir.

var h1_array = $('h1');

var h1_array = jQuery('h1');


var myTextField = Sizzle('#myText'); // Yine bu üç kullanım da aynıdır ( Id seçici )

var myTextField = $('#myText');

var myTextField = jQuery('#myText');

Jquery sizzle kütüphanesi jquery nin belli bir sürümünden sonra jquery kütüphanesine tümleşik gelmiştir onun haricinde daha eski sürümlerde bu seçici yapısını kullanabilmek için jquery dışında bir de Jquery Sizzle kütüphanesini yüklemek gerekiyordu. Yani Jquery sizzle şuan kullandığımız mevcut seçici yapısının kendisidir ve jquery ye tümleşik olarak gelmektedir. Bu yapı eski yapıya göre daha performanslı çalışmaktadır.

Şu linklere bakabilirsiniz:Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery sizzle tabiriyle daha önce karşılaştıysanız aslında jquery seçicilerinin ( jquery selectors ) kendisidir.