PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php ile yolunu göstermiş olduğumuz bir dizin altındaki dosyaları uzantıları ile birlikte listeleyebiliriz. Kodu kullanırken yapmanız gereken fonksiyona dizin yolunu yani hedefi fonksiyona göndermektir.


<?php

function listDirFiles($DirPath)
{
  if($dir = opendir($DirPath)){
 
     while(($file = readdir($dir))!== false){
  
        if(!is_dir($DirPath.$file))
        {
          echo "filename:".$file."
"; } } } } listDirFiles('Eski/'); // Eski dizini altındaki dosyaları listeler. ?>


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile yolunu gösterdiğimiz dizindeki dosyaları uzantılarıyla birlikte listeleyebiliriz.