PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php ile yolunu belirttiğimiz bir dosyanın boyutunu nasıl öğreniriz buna bakalım, bazı durumlarda file upload ( dosya yükleme ) yaparken yükleyecek olduğumuz dosyaya boyut sınırlaması koyabiliriz veya böyle bir şey gerekebilir. Böyle bir durumda bu kodu kullanarak seçilen dosyanın boyutunu öğrenmem mümkün olmaktadır. O halde burdan devam edelim:


<?php

function format_size($size) {
 
   $sizes = array(" Bytes", " KB", " MB", " GB", " TB", " PB", " EB", " ZB", " YB");
   if ($size == 0) { return('n/a'); } else {
  
   return (round($size/pow(1024, ($i = floor(log($size, 1024)))), 2) . $sizes[$i]); }
}

$thefile = filesize('rand.php'); // Bulunduğumuz dizindeki bir dosyadır.

echo format_size($thefile);

?>Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile yolunu verdiğimiz bir dosyanın boyutunu nasıl öğreniriz buna bakalım.