PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery ile belirtilen, seçilen herhangi bir elementin var olup olmadığını kontrol edebiliriz. Aslında jquery .length() methodunun yaptığı işlem belirtilen özellikteki elementten kaç tane olduğu yani varlık sayısıdır. Şimdi sayfadaki herhangi bir türdeki ya da class daki elementin varlığını nasıl kontrol ederiz buna bakalım.


 $(document).ready(function(){
 
  $("#buttonDiv1").click(function () {
 
    if($('#div1').length){

     alert("Div1 nesnesi var");

    }else{

     alert("Div1 nesnesi yok !");

    }
 
  });

 
  $("#buttonDiv2").click(function () {
 
    if($('#div2').length){

     alert("Div2 nesnesi var !");

    }else{

     alert("Div2 dnesnesi yok !");

    }
 
  });
 
 });


Burası div1 elementinin içi
<input type='button' value='div1 var mı?' id='buttonDiv1'> <input type='button' value='div2 var mı?' id='buttonDiv2'>


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery ile bir elemanın var olup olmadığını nasıl kontrol ederiz buna bakalım.