PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery .blur() eventını birçok yerde kullanabiliriz, .blur() bir elementten ayrılmak da diyebiliriz. Yani önce .focus() odaklanma sonrasında ise o elementten ayrılıp başka bir yere tıklama olayı diyebiliriz. Yani o elementten ayrıldığı anda tetiklenecek fonksiyon yazmamız mümkün ancak biz bu örnekte bir input a tıklandığında .focus() yani odaklanıldığında nasıl .blur() gibi davranmasını sağlarız ona bakalım. Bunu yapmamızdaki esas amaç düzenlenmesini istemediğimiz bir input yapmamız gerekmesi olabilir. Örneğin bir textfield elementine veriyi çektik ama düzenlenme özelliğini kapatmak istiyoruz bunu farklı yöntemler kullanarak da yapabiliriz ancak bazı durumlarda jquery ile işlem yapıp bir koşoa bağlı olarak javascript tarafında müdehale etmek durumunda kalabiliriz.


$(document).ready(function(){

   $("#txtName").focus(function () { // Odaklanıldığı anda blur yapar.

       $(this).blur();
   });
  });


<input type="text" id="txtName" value="Sadece okunabilir alan !" />

Ya da bu yöntemi kullanabilirsiniz.


$(document).ready(function(){
   
   $('#txtName').attr("disabled","disabled"); 

  });Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery nin blur event ını kullanarak bir input u nasıl sadec okunabilir yaparız buna bakalım.