PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Normalde sadece php kullanıyorken satır renklendirme işlemi için kullandığımız yöntem tr içerisinde sayaç kullanıp her defasında gelen sayının 2 ye göre modunu alıp kalana göre renk değeri belirlemekti. Jquery :even ve jquery :odd seçicileri burda bize yardımcı olmaktadır. Nasıl mı ? Seçtiğimiz elemente :even seçicisi de belirlersek o türdeki elementlerin tek sayıya isabet edenlerini seçmiş oluruz yani; 1,3,5 ... ne kadar varsa böyle gider. Jquery :odd seçicisi ise çift sayıya isabet eden elementleri seçer. Şimdi kullanımına bakalım.


$(document).ready(function() {
    
 $('div:even').css('background-color','#09F'); // Tek satırları seçer.
});


$(document).ready(function() {
    
 $('div:odd').css('background-color','#09F'); // Çift satırları seçer. 
});


// Bunlar da elementlerimiz.

1. Satır
2. Satır
3. Satır
4. Satır
5. Satır
6. Satır


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery ile sayfadaki herhangi bir elementin sırası tek veya çift olanları seçebiliriz.