PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Php ile koşullara bağlı olarak yönlendirmeler yapmak isteyebiliriz. Nerelerde kullnabiliriz ? Diyelim ki kullanıcı login sayfasında ve kullanıcı adı ve parolasını doğru girdiğinde direkt olarak index(anasayfa) ya yönlendirmek istedik. Ya da session açmamış kullanıcıların veya ziyaretçilerin url lerini bildikleri sayfalara giriş yapmalarını engellemek için her sayfada session kontrolünüz var ve session bilgisi yoksa direkt olarak login sayfasına atmasını istediniz. Bu gibi durumlarda php otomatik yönlendirme yapabiliriz. Şimdi bu durumda kullanabileceğimiz yönlendirme fonksiyonuna bakalım:

<?php

 function go ($url, $time = 3){ // Time değeri yoksa 3 sn alır.
  
  if ($time) header("Refresh: {$time}; url={$url}");
  else header("Location: {$url}");
 }
 
 // Fonksiyonu çağıralım
 go("http://www.gencprogramci.net", 10); // 10 sn bekledikten sonra yönlendirme yapar.
 
 // Ya da
 go("http://www.gencprogramci.net");
 
?>Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile safalar arası süreli ya da süresiz yönlendirmeler yapabilirsiniz.