PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery ile seçicileri kullanarak kullanmak istediğimiz elementleri filtreleyebiliriz. Diyelim ki sayfada 20 tane div var ve biz önce bu 20 div den ilk 10 tanesini seçemek istiyoruz ve daha sonra da seçtiğimiz bu 10 div için işlemler uygulamamız gerekti burda yapmamız gereken seçtiğimiz elementlere dizi mantığındaki foreach döngüsünde yaptığımız gibi elementleri bir bir döngüden geçirmek yoluyla istediğimiz işlemlerden geçirmek olmalıdır. Yani seçilen elemanları jquery .each() döngüsüne alıp işlemden geçirmemiz gerekir. Jquery .each() kullanırken elementin bir index değeri gelir bir de elementin kendisi bize lazım olan aslında mesela 10 tane li elementinin kendisi değil de value değerleridir. Elementin kendisini yakaladıktan sonra daha önceki şu makalede anlatılan $(this) seçicisi ile bir bir değerleri yakalayarak işleme koymamız gerekir. Mesela li elementlerinin içinde saysısal değerler olsun, dönen her li elementinin değerini yakalyıp +5 ekleyip değiştirmek gibi bir işlem yapabiliriz.Şimdi örneği inceleyelim. Jquery kütüphanesini içe aktarmayı unutmayalım !

$(document).ready(function(e) {
  

 $('ul li').each(function(index) {
    
   var deger = $(this).text();
 
     $(this).text(deger - 5);

  });
});


 • 15
 • 26
 • 20
 • 30
Bu örnekte li elementlerinin tümünü seçtik ve önce değerleri değişkene atadık sonrasında ise yine li elementinin değerini -5 eksilterek değiştirdik.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery .each() nedir ? Nasıl kullanılır buna bakalım.