PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Yolunu belirlediğimiz bir klasörün içindeki dosya ve dizin yapısını linkli olarak nasıl görüntüleriz buna bakalım. Örnekte bazı windows dosyalarının listelenmesi engellenmiştir dilerseniz bunu kaldırabilirsiniz. Bu yöntemle örneğin sunucunuza yüklemiş olduğunuz dosyaları listeli bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

<?php
 
function list_files($dir)
{
  if(is_dir($dir))
  {
    if($handle = opendir($dir))
    {
      while(($file = readdir($handle)) !== false)
      {
        if($file != "." && $file != ".." && $file != "Thumbs.db"/*Bazı sinir bozucu windows dosyaları.*/)
        {
          echo ''.$file.'
'."\n"; } } closedir($handle); } } } list_files("myfiles/"); // Listelenecek olan klasörün yolunu gönderelim. ?>


Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Php ile dosya ve dizin listeleme işlemi nasıl yapılır buna bakalım.