PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Jquery ile nesneler üzerinde efektler uygulayarak gizlenmesini, gösterilmesini ya da position değerlerinin değişmesini sağlayabiliriz. Nesnelere verdiğimiz bu efektlere, olaylara süre de tanımlayabildiğimizi biliyoruz mesela 1000 milisaniye yani 1 saniyede görünür olsun diyebiliriz. Jquery callback fonksiyonu da belirlediğimiz bu süreden sonra yani mevcut işlem kendini tamamladıktan hemen sonra tetiklettiğimiz foksiyondur. Yani mevcut işlrm bittikten sonra ne olsun ? Gerek duyarsak tabi.

$(document).ready(function(){

  $("button").click(function(){

    $("p").hide("slow",function(){

      alert("Paragraf gizlendi !");

    });
  });
});Burası gizlenecek olan paragraf !

Burda butona tıklandığı anda "p" etiketini gizler slow özelliği kullanılmış yani 600 ms sürede gizlensin. Burdaki olay normalde hepsini click fonksiyonunun içine alt alta yazabilirdik ama öyle yaptığımızda işlemlerin hepsi aynı anda gerçekleşecekti. Jquery callback fonksiyonunun özelliği ise belirlenen gizleme işlemi bitmeden diğer işleme geçmemesidir. Fark ettiyseniz alert uyarısı p etiketi tam olarak gizlendikten sonra tetiklenmiştir.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Jquery ile tanımlanan olay gerçekleştikten sonra başka bir fonksiyon tetikletebiliriz.