PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D
Unity3D Kamera Değiştirme Kodu
Toplam 1 yayın
Unity3D Kamera Değiştirme Kodu
Etiket Sonuçları | 29 Ağustos 2013 Perşembe| by Recep HIDIR

Unity3D de sayfaya eklediğiniz kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunu tuşlara atamak istersek de şu kodu kullanabiliriz.

var kamera1 : Camera;
var kamera2 : Camera;

function Start () {
  kamera1.enabled = false;
}

function Update () {

 if(Input.GetKeyDown("1")){
   kamera1.enabled = true;
   kamera2.enabled = false;
 }

 if(Input.GetKeyDown("2")){
  kamera1.enabled = false;
  kamera2.enabled = true;
 }
}


Kategori: Etiket Sonuçları
ic
Toplam yayın: 1
Rastgele
Seçilgen

"Alışkanlıklar ve aşklar, önce hissedemeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur."

- B. Disraeli