PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D
PHP Türkçe Tarih ve Türkçe Karakter Sorunu
Toplam 1 yayın
PHP Türkçe Tarih ve Türkçe Karakter Sorunu
Etiket Sonuçları | 05 Eylül 2013 Perşembe| by Recep HIDIR

PHP de "setloclale" fonksiyonu ile türkçe tarih yazdırabiliriz ancak, sayfanın kodlaması "charset = utf-8" dahi olsa türkçe tarih yazarken türkçe karakterler bozuk çıkıcaktır bunu aşmanın yolu "iconv" kullanmaktır.

devamı ...

Kategori: Etiket Sonuçları
ic
Toplam yayın: 1
Rastgele
Seçilgen

In software engineering, the adapter pattern is a software design pattern that allows the interface of an existing class to be used from another interface. It is often used to make existing classes work with others without modifying their source code.

- The Adapter Pattern