PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D
PHP extract() Fonksiyonu Kullanımı
Toplam 1 yayın
PHP extract() Fonksiyonu Kullanımı
Etiket Sonuçları | 08 Eylül 2013 Pazar| by Recep HIDIR

Php ile form verilerini post ederken post etmek istediğimiz form elemanlarına mesela textbox öğesine name (isim) veririz ve post edilen değeri öğenin name ine göre yakalyıp işleme koyarız. Şimdi post edilen bu değerleri yaklamak için normalde textbox <input type="text" name="isim" > olsun post edilen değeri yaklamak için $_POST['isim'] deriz ve bunu değişkene atıp kullanırız. Biz post ile yakaladık form un action değeri GET ise GET ile yaklarız tabi. devamı ...

Kategori: Etiket Sonuçları
ic
Toplam yayın: 1
Rastgele
Seçilgen

Dört şey geri gelmez : atılan ok, söylenen söz, kaçırılan fırsat, geçen zaman.

- Anonim